Nyhedsbrev Maj 2020

Vi er i bestyrelsen ved at få styr på en del af de forskelligartede opgaver, som vi skal tage os af i bestyrelsen. Vi har det godt med hinanden.

Vi overtog opgaverne i begyndelsen af november, fik sat os ind i meget og kort før sæsonen startede, så kom Coronakrisen. Vi har måtte aflyse/udskyde generalforsamlingen, men har på alternative måder afholdt Åbent kontor. Vi har også haft hjælpsomme hus sælgere, og vurderingsfolk, som har fundet på alternativer måder at løse opgaverne på, under diverse Coronaregler, så vi har kunne holde liv i foreningen. Vi holder fortsat Coronareglerne og Åbent kontor m.m.

Vi har haft besøg fra Århus kredsen, 12 huses byggerier skulle godkendes, de 9 blev godkendt og 3 havde bygget for stort. Det vil vi fremover forsøge ikke sker for nogen igen, så vores byggeudvalg er fra nu af på mærkerne. Det er for ærgerligt at skulle bygge om.

Der er nu 84 på Venteliste til køb af haver, og 3 på den interne liste. Der er og kommer flere huse til salg.

Vi prøver at bibeholde vores fælles arbejdsdag, lørdag den 5. september. I hører nærmere.

Vi er utrolig glade for de mange aktive i vores arbejdsgrupper.

Havevandring vil snart blive slået op på opslagstavlen, samt liste overarbejdsgrupper. Vil man være med i et udvalg, så henvend jer, ved at skrive til os, på haveforeningengraensen@mail.com, så kontakter vi gruppen og dig. Vi bruger opslagstavlen meget. Den bliver snart moderniseret og renoveret.

På vores hjemmeside www.haveforeningengraensen.dk kan du få svar på mange spørgsmål, bl.a. om venteliste, køb, salg og byggeri. Desuden ligger der referater fra vores bestyrelsesmøder og disse nyhedsbreve og meget mere.

Indbetaling/opkrævning:

Nu skulle der endelig være kvartals opkrævninger på vej. Opkrævningerne i år bliver

lidt atypiske. De følger ikke lige kvartalsmånederne. Regulering og afregning af el og

vand for 2019 håber vi ligger klar til indbetaling i august. Som noget nyt har vi været

nød til at afskaffe de individuelle a conto indbetalinger for el og vand (et alt for

omfattende arbejde), så til januar afregner man hele det faktiske forbrug for 2020.

Dræn:

I øjeblikket er vi ved at få undersøgt om vores dræn fungere tilstrækkeligt, derfor

har vi fået video fotograferet alle vores dræn i de to haveforeninger. Når dette er

færdigt så skal det udbedres, de steder drænene er beskadiget. Dette betyder at der

måske i nogle haver, skal findes og fritlægges en drænbrønd for at få adgang til

drænene. De berørte haveejere vil blive kontaktet personligt.

Parkeringspladser:

På nuværende tidspunkt er alle private p-pladser optaget, og der er ingen på

venteliste. Ønsker man en p-plads kan man møde op på åbent kontor og blive

skrevet op ventelisten.

P.S. Der bliver ingen sommerfest i juli måned

God sommer til alle.

Bestyrelsen i Haveforeningen Grænsen

Gert – Kasserer

Susanne – Formand

Ole – Byggeriansvarlig

Kristina -Sekretær

Per – Vores praktiske mand, sørger for orden på p. plads, Containere, skaffer

jordforbedrings materialer og sand.

Matilde – suppleant

Simon – suppleant