El og vand

El

Haveforeningen ejer i fællesskab el-ledninger i vores stier og el-skabe.

Tilslutning af strøm og udskiftning af sikringer i el-skabene, betales af den enkelte havelejer. Det er kun en autoriseret elektriker, der må gå i el-skabet og udføre arbejde heri. Udskiftning af elmåler skal altid meddeles til kassereren, der skal have tallene fra den gamle og nye måler.

Der skal altid benyttes en autoriseret elektriker til dette arbejde. Ny tilslutning af strøm herunder byggestrøm, skal altid meddeles H/F Grænsens kasserer inden arbejdet udføres.

Vand

Haveforeningen ejer i fællesskab hovedbrønden og vandledninger i vores stier – ind til vanduret i de enkelte brønde.

Vanduret skal altid udskiftes af et autoriseret VVS Firma og havelejer skal aflevere det gamle ur og tallene på det nye ur til kassereren.