Åbent Kontor

Åbent kontor foregår på kontoret i marketenderi-bygningen på følgende dage fra 16-18:

 • Mandag den 8. april 2024
 • Mandag den 6. maj 2024
 • Mandag den 3. juni 2024
 • Mandag den 5. august 2024
 • Mandag den 2. september 2024
 • Mandag den 7. oktober 2024

Det er ved åbent kontor vi blandt andet ordner følgende:

 • Byggesager
 • Afhentning af ibrugtagningstilladelser mm.
 • Opsigelse af kolonihave
 • Spørgsmål om salg af haver
 • Opskrivning til venteliste til kolonihave eller parkeringsplads (Ved leje af parkeringsplads skal registreringsattest fremvises)
 • Generelle spørgsmål og hjælp, som medlem af foreningen