Åbent Kontor

Åbent kontor foregår på kontoret i markentenderi-bygningen på følgende dage fra 16-18:

 • Tirsdag den 28. marts 2023
 • Tirsdag den 25. april 2023
 • Tirsdag den 30. maj 2023
 • Tirsdag den 27. juni 2023
 • Juli – Ferielukket
 • Tirsdag den 29. august 2023
 • Tirsdag den 26. september 2023
 • Tirsdag den 31. oktober 2023

Det er ved åbent kontor vi blandt andet ordner følgende:

 • Byggesager
 • Afhentning af ibrugtagningstilladelser mm.
 • Opsigelse af kolonihave
 • Spørgsmål om salg af haver
 • Opskrivning til venteliste til kolonihave eller parkeringsplads (Ved leje af parkeringsplads skal registreringsattest fremvises)
 • Generelle spørgsmål og hjælp, som medlem af foreningen