Byggevejledning

Der skal ALTID ansøges om en Byggetilladelse, og bestyrelse som medlem skal have godkendt Byggetilladelsen fra Kredsen på skrift, – inden der påbegyndes ny bebyggelse.  Bestyrelsen er pålagt at følge byggeriet under opførsel. Du/I skal derfor lave en aftale med haveforeningens bestyrelse om, hvornår i byggeprocessen du/I skal kontakte os, så vi kan kigge forbi 🙂

Du må gerne renovere én side ad gangen af dit eksisterende hus – uden byggegodkendelse. Men kun én side af gangen og uden at ændre de ydre rammer.

Bebyggelse fra før 1978 skal ikke have en Byggetilladelse eller Ibrugtagningstilladelse fra Kredsen. Haveforeningen skal dog have en tegning af, hvor bebyggelsen er placeret og afstand til skel. Bygger du til, skal tegningen derfor vise, hvor eksisterende bebyggelse er beliggende med afstand til skel.

Byggeansøgning om ny bebyggelse kan enten hentes på bestyrelsens ”Åben Kontor”, eller printes ud fra Aarhus Kredsens hjemmeside. Den kan findes her

Kredsens vejledning om byggeansøgning og tegninger kan ses her

Bilag til vejledning omkring Opførelse af overdækkede vejrligssikrede terrasser 2020

Udfyldt ansøgningen, – og lav en ekstra kopi af ansøgning og tegningsmateriale mm, og medbring det til bestyrelsens ”Åbent Kontor”. Tiderne står her

Bestyrelsen/formanden kigger papirerne igennem. Har du husket det hele, underskriver formanden byggeansøgningen og tegningerne.

Link til vejledning ”Print et målfast kort ud af din kolonihave” kan findes her.

Bygger du en hems er det vigtigt, at denne kun laves i hovedhuset, og at den har adgang fra det rum, den laves over. Den samlede bebyggelse må maksimum være 50 m2, inklusiv udhuse og andre bygninger – men uden eventuel overdækket terrasse og drivhus. Tegninger skal være målfaste*.

Ny eller eksisterende overdækket terrasse skal tegnes med på samme tegningen, – med angivelse af ydre længde og bredde og afstand til hæk. En overdækket terrasse må maksimum være 15 m2. Tegningen skal være målfast*.

Alle (nye som gamle) facader skal tegnes med døre og vinduer. Højde og bredde på døre og vinduer samt bygningernes ydre sider og højde angives på tegningen.

HUSK:
En beskrivelse af sokkel/fundament og at huset, jf. byggereglerne, skal være hævet over naturligt terræn, så der ikke kan trænge vand ind i din bygning.

Når byggeansøgningen og tegningerne er underskrevet af formanden, afleveres ansøgningen personligt af ansøger i Aarhus Kredsens Byggeudvalg. Byggeansøgninger må ikke sendes pr. post eller pr. mail.

Kredsens åbningstider og pris for byggesagsbehandling samt efterfølgende byggesyn står angivet på Aarhus Kredsens hjemmeside

* Målestoksforholdene oplyses på tegningerne. F.eks. 1:50 eller 1:100
Alle mål og afstande til skel måles fra ydre beklædning – og ikke konstruktion.

Hilsen Bestyrelsen.