Nyhedsbrev Juli 2020

1) I har alle modtaget e-mail fra vores kasserer Gert orienterer om aflæsning af vand og el. Hvis du ikke har modtaget det, så se i din Spam mappe.

2) Der kommer i august nyt om dræn, undersøgelsen der netop har fundet sted, de har gravet og kigget og været på ekspedition i 3 haver, resultatet af denne undersøgelse får I til august.

3) Vi har besluttet at springe generalforsamlingen over. Vi skal alle have ferie her i juli og lidt af august, og Susanne til oktober, og kan ikke nå at forberede os, hvis der kommer nye regler for sammenkomster i det offentlige rum, inden sæsonen slutter, til gengæld glæder vi os, til at vi forhåbentlig kan mødes, rigtig mange torsdag den 15. april 2021 kl. 19.
Her kommer kommunen og vi skal drøfte den kommende kloakering i 2022.

 4) Der kommer nummer 2. opkrævning for leje og fælles leje 2020 i august. Håber I alle har tilmeldt jer betalingsservice.

5) Vi vil gerne se mange af jer lørdag den 5. september kl. 9 – 15 til fælles arbejdsdag. Det foregår udendørs, så vi kan holde den afstand, der er bestemt til den tid.

OBS: Arbedsdagen er aflyst grundet situationen med covid-19.


Vi skal ordne vores fælles opslagstavle, lave skilte som viser bilerne tilrette, så container kan blive tømt, fylde huller i vejen, sand langs p- hæk, indrette containere.
Vi spiser morgenmad i Marketenderiet og grænsegrillen står for frokosten nede ved os selv.
Der kommer tilmelding i første halvdel af august.

6) I skal huske at skrive til os, når I flytter, så posten ikke skal gå forgæves.

I skal selv gå ind på dialognet i forbundet og ændre hvis I får ny e-mail, og/eller adresse, det må vi som bestyrelse ikke længere gøre, så kom ned på åbent kontor og få hjælp til det. Jeg vedhæfter et brev fra Forbundet om hvordan I selv kan gøre det

Rigtig god sommerferie til alle, på gensyn til august.

På bestyrelsens vegne Susanne Hollund formand