Nyhedsbrev April 2020

3.april 2020

På trods af Coronatiden, holder vi liv i livet i vores Haveforening. Så her en påskehilsen.

Størst aktivitet er der fortiden omkring den grønne container, som Per have 11 og Arne have 52 holder styr på. Den er allerede tømt 2 gange. Det koster 1200 kr. pr. tømning , som er lig med 10 kr. pr. have, pr. gang. Alle bedes klippe deres affald i mindre stykker, så er der plads til alles affald.

På vores officielle åbnings dag blev flagene hejst kl. 13 og flere af os sang “Det er i dag et vejr et solskinsvejr” i hver sin have.

Vores Åbent kontor foregik fra 3 telefoner, som var annonceret på ruden ved vores kontor, på opslagstavlen i mellem P. pladserne og på hjemmesiden på forsiden. Det betød vejledning til byggeri, og 22 der kom på vores venteliste så Kristina have 88, vores sekretær havde travlt ved telefonen, alle har efterfølgende betalt via mobil Pay, og alle ved nu, at de vil blive en del af et fællesskab, hvis de får en have en dag. Vores næsten Åbent kontor er tirsdag den 28.april, hold øje på tavlen og vinduet. Jeg henvender mig til alle arbejdsgrupper inden længe, og der er liv i flere af dem.

Vores arbejdsdag 2. maj er aflyst, men vi har inddraget p.plads 27 til en ekstra lille container og til Vejfyld. Vejfyldet vil snart ligge klar, så når i tømmer jeres trillebør i grøn container, kan I fylde den med vejfyld og tage et par huller, så er det hurtigt udbedret, så vejene bliver fine igen.Vi skal have lavet et tag på vores opslagstavle og skiftet indmaden ud, er der nogen der vil være med til det? Så må I gerne SMS-se til Kristina, så I sammen kan sørge for køb af materialer. Mobil 26 43 12 98, ønsker ikke opkald!Der skal laves et skilt, så lange biler ikke parkere ved grøn container, så den kan komme ind og ud. Vil du deltage i denne opgave,  må I gerne SMS  til Kristina Mobil 26 43 12 98, ønsker ikke opkald!

P Pladser, Vi har et stort ønske om at få styr på dem. De sidste oplysninger vi har er fra 2018. Så I skal SMS-se jeres navn, havenummer og p.plads nr., til Gert. Jer der er skrevet op til P plads , skal SMS-se datoen ca., på den dag I blev skrevet op, navn og havenummer. Når vi har styr på det, og det afhænger af jeres tilbagemeldinger, jo hurtigere jo bedre, ved hvilke pladser der er ledige. Jer der vil skrives op, kan møde op til Åbent kontor 28.april. ( Kan få alternativ løsning pgr. af Coronaen). Gerts mobil som I sender SMS til er 93 85 85 33 ønsker ikke opkald!

På bestyrelsens vegne Susanne Hollund, formand.

Nyt fra Kasserer Gert:

Der en I haveforeningen Grænsen nedsat en arbejdsgruppe som har arbejdet med den kommende kloakering som går i gang enten sidst i 2021 eller begyndelsen af 2022. Kloakeringen vil tage ca. et års tid. Man vil begynde opgravning nederst i haveforeningen og arbejde sig op gennem Grænsen og afslutte med Riisvangen.

Arbejdsgruppen har holdt nogle møder, hvor der er blevet drøftet kloakering og vores problemer med dræn og rigtig meget overfladevand som gennem efterår og vinter har oversvømmet mange haver og veje. Vi har holdt et møde med Århus kommunes embedsfolk (tilstede var også en repræsentant fra et entreprenørfirma) hvor både dræn og kloakerings projekter var oppe og vende.

Vi har fået et tilbud fra et entreprenørfirma, på et videogennemsyn og udbedring af eksisterende ødelagte dræn. Bestyrelserne i både Grænsen og Riisvangen, skal tage stilling til tilbuddet, før en igangsættelse. Beslutning vil ske snarest efter coronakrisen.

Dette vil forhåbentligt løse noget at overfladevand problemerne. Resten må vente til, der skal kloakeres, da vil der samtidig blive lavet nye dræn og ledning af overfladevandet.

På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge et forslag, som går ud på at hver have skal deltage i en fælles opsparing på 2000 kr pr. år i 2020, 2021 og evt. i 2022. Denne opsparing skal dække uforudsete udgifter i forbindelse med kloakeringen (eks. ændring af fælles vandrør, dræn og meget andet). Opsparingen vil blive opkrævet hvert kvartal med 500 kr. Kommunen har erfaring med tidligere kloakerings-projekter, at der altid vil opstå uforudsete udgifter, så de anbefaler at der laves en opsparing. Er der overskud på opsparingen vil den indgå i betaling af de samlede kloakerings-udgifter.

På generalforsamlingen vil vi invitere en fra forvaltningen som vil fremlægge Århus kommunes erfaringer fra de allerede etablerede kloakerings projekter i andre haveforeninger. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål af både praktisk karakter og om det økonomiske aspekt i kloakeringen.

Der skal ikke tages nogen beslutninger vedr. kloakering, udover forslag om fælles opsparing, på generalforsamlingen i 2020. Det venter til ordinær generalforsamling i 2021.

Til sidst vi jeg lige komme med en status på vores/mine problemer med opkrævning af kvartals udgifter og opgørelse/afregning af sidste års forbrug af el og vand.

Da banken har opsagt aftale om opkrævning via betalingsservice/bankindbetalinger, skal vi selv stå for opkrævning. Dette skal gøres gennem Nets betalingsservice, hvor vi skal oprettes. Dette er, og har været en laaaang og sej kamp, idet vi skal have diverse Nem id login, som har taget rigtig lang tid at få igennem. Dels fordi den nye datalovgivning tager lang tid om godkendelser og dels fordi dette område, ansøgning og diverse tilladelser er meget ukendt land for både mig som kasserer, og for bestyrelsen. Når vi har alt det formelle i orden så skal jeg til at oprette hvert medlem med have, aconto, parkering, fællesudg., m.m. i Nets betalingsservice, så de fremover kommer til at opkræve via betalingsservice, efter indberetning fra mig. Vi er ikke i mål endnu, så I må have tålmodighed noget endnu.

Med venlig hilsen

Gert Dagø

Kasser