Nyhedsbrev 2021 #1, Januar

Nyhedsbrev 8 – Haveforeningen Grænsen 7. januar 2021


Godt nytår.


Vi får forhåbentligt et bedre 2021 end 2020. Generalforsamlingen: I år bliver den afholdt, torsdag den 15. april kl. 18 til 21.45.


Vi har lejet konferencecenteret i Storcenter Nord, der er plads til 200 og man sidder skråt bag hinanden, højst 2. Så vi krydser fingrer for at det kan lade sig gøre! De lukker kl. 22, så derfor har vi valgt det tidlige tidspunkt at starte. Dagsordenen og praktiske oplysninger bliver sendt ud 15. marts – 2021. Det største punkt på mødet bliver kloakering. Der bliver oplæg og drøftelser og først på en ekstra ordinær generalforsamling skal vi beslutte, hvilken ordning vi vælger.


Huller i vejen: Inden længe står der sække med vejfyld ved containerne på P pladsen. Kom forbi og hent, og fyld huller på din vej også nu uden for sæsonen. 2 trillebøre bliver indkøbt, som er stærkere end en almindelig.

Storskrald: Vi oplever jævnlig at der er nogle haveejere som sætter ”stort affald” forskellige steder/hjørner i haveforeningen, især ved skraldespandene. Det må man ikke. Det skal man selv få bragt til genbrugsstationen. I sæsonen er det altid muligt at ”leje” en trailer hos Tommy i marketenderiet.


El og vand opgørelser: Jeg (Gert Kasserer) har fået lavet de fleste opgørelser for forbrug af el og vand for 2019 og 2020. De bliver opkrævet på den BS-indbetaling der netop er sendt ud. Desværre er der indsneget sig nogle fejl som skyldes min uopmærksomhed og mit manglende kendskab til Betalings services system. Nogle er uretmæssigt blevet opkræver restancer som de ikke har. Denne fejl vil jeg selvfølgelig hurtigst muligt rette. Se jeres opgørelse igennem og send mig en besked på mail: hfgraensenkasserer@gmail.com. Husk navn og have nr.

Hvis der kun har fået påført restance for et kvartal, vil det nemmeste være, at lade det gå ud for den næste betaling for 1 kvartal af 2021 som kommer til betaling i april. Men giv mig lige besked på mail om I ønsker denne løsning. Ellers vil den for meget opkrævet restance blive udbetalt via bank overførelse. Der er nogle haveejere som ikke har modtaget opkrævning for forbrug af el og vand endnu, det skyldes dels at de skal have penge tilbage fordi der er blevet opkrævet for meget aconto i 2019, dels fordi der er problemer med hensyn til aflæsning af målere og manglende aflæsning. De hører også snart fra mig. Jeg må igen undskylde for det noget forvirrede og atypiske forløb med hensyn til opkrævning og afregning m.m. For mig har der være rigtig meget nyt at sætte mig ind i. At overtage posten som kasserer, og starte op med nyt opkrævning system (alt tidligere blev opsagt fra banken og overtaget af kolonihaveforbundet) har for mig været en meget stor mundfuld. Desuden blev de lovede kursusforløb i starten aflyst pga covid-19. Så jeg har været nød til at bygge på resterne af det gamle og oprette mit eget. Det har ikke altid været lige nemt.


Men dejligt at der er vist så stor forståelse fra jer. Men forhåbentligt lysner det forude (lige som Corona situationen). Jeg har tænkt mig at afholde nogle tider hvor de der har spørgsmål til økonomi/regnskab/opkrævning m.m. kunne komme og tale med mig om dette. Men det vender jeg tilbage til når Corona restriktionerne tillader det.


Åbent kontor: Starter sidste tirsdag i marts kl. 17 -19, man kommer som det er nu , kun få ind af gangen og man modtager et nummer, når man kommer. Her godkender vi byggesager, skriver op til P plads, havesalg meddeles mm.


Vigtigt: Ændring af adresse, e-mail og mobil skal meddeles til: Haveforeningengraensen@gmail.com


På haveforeningens vegne
Gert Dagø, Kasserer og Susanne Hollund, Formand