Nyhedsbrev Oktober 2020

Sæsonen er ved at slutte, fra søndag den 25.10 må du ikke længere overnatte, men du må gerne være i din have hver dag fra kl. 7 til kl. 21
På grund af Corona situationen, bliver der nok ikke standerstrygning på
Marketenderiet, men vi kunne alle lørdag den 24.10 hejse flaget, os der har
flagstang, og når vi tager det ned, er perioden slut, og vi håber vi kan mødes i Marketenderiet til standerhejsning, når vi åbner igen lørdag den 27. marts 2021.


Åbent kontor har sidste åbent kontor 20. oktober kl. 17 til 18. Her kan du komme og blive skrevet op til P plads, få underskrevet en byggeansøgning mm. Vi har igen åbent kontor tirsdag den 30. marts kl. 17 til 19, her åbnes også igen op for at komme på venteliste.


Jævnfør vores vedtægter, skal vi afholde generalforsamling hvert år. Hvis
forholdene tillader det, holder vi generalforsamling snarest muligt, dog senest 15.april 2021 kl. 19. Dette er meddelt til Århus Kredsen og Kolonihaveforbundet. Den nye bestyrelse (7 personer, heraf 2 suppleanter) blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2019, og var parat til at tage fat i november. Vi på grund af Corona, har vi ingen kurser fået, vi er selvlært, og har også fået en del hjælp, af tidligere bestyrelsesmedlemmer, af kredsen og forbundet, så tak for det.

Vi har solgt 17 haver, og deltaget i Byggesager, vi har en opdateret hjemmeside, vi har sendt 7 nyhedsbreve ud. Vi mener selv at vi har fået skabt en god stemning igen 🙂 og vi glæder os til at tage fat igen, når sæsonen åbner 27. marts 2021.

Drænundersøgelse. Vi får snart tilsendt den endelige drænrapport (her i oktober). I denne kan vi se resultatet af de undersøgelser og udbedringer der er foretaget. Når rapporten foreligger så får I den tilsendt på mail og brev til jer der ikke er på mail.

Kloakering/ generalforsamling 15. april 2021 kl. 19. På generalforsamlingen vil der komme repræsentanter fra kommunen og fortælle om mulighederne og tidsplanen. Så mød op. I løbet af 2021, vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutninger for projektet skal tages.

Præmiehaver. Kirsten Have 31, Lone have 84 og Lene Aae have 92 vandt alle 1. præmie. Vi vil forsøge at holde en lille sammenkomst for jer, søndag den 18. oktober, hvor vi håber at have fået jeres præmier fra kredsen. Det vil blive kl. 14 på vores kontor. I hører nærmere 🙂 TILLYKKE


Havevandringsudvalget har været ude og kigge flere gange i denne sæson, og jer der ikke har opfyldt kravene for højde på hæk, lugning foran hæk, og jer der har for høje træer, har taget vores anmodning om at få rettet op på sagerne alvorligt. Fået gjort det vi bad om, det har været så dejligt. De høje træer, bliver mindre (4 Meter) her i oktober.

Vi har et meget stort problem, som havevandringsudvalget ikke kan klare, fordi det er hækken inde i haven op til jeres nabo, det drejer sig om. Denne hæk går ud, hvis man bruger den som affaldsplads eller ikke får den klippet. Det er dyrt at etablere en ny hæk, derfor opfordre vi alle til også at holde deres hæk indtil naboerne vedlige.


Se ordensreglerne paragraf 4 og 5 her på siden i menuen under punktet foreningen og punktet “ordensregler”. Her kan I se alle mål.

Huller i vejen i vinter Der kommer et læs vejfyld, som bliver læsset af ved
skraldespandene på P pladsen. Her kan I vinteren igennem hente og fylde i jeres huller på vejen.

På bestyrelsesmødet mandag den 29.9 – 2020, besluttede vi at trailere gerne må stå på de p pladser der er ens egen, i stedet for ens bil. Dog skal den stå midt for dit nummer. Den må kun have en størrelse, så alle kan komme forbi. Ingen trailere må stå på Gæsteparkeringspladserne.

”Lad os få naturen tilbage ” hedder en udsendelsesrække på 4 afsnit på DR1 som er sendt hver onsdag, nummer 4 i morgen onsdag den 7. oktober kl. 20 til 21.


https://www.dr.dk/drtv/se/giv-os-naturen-tilbage_-kampen-om-graesset_208262

Den kan godt sætte en debat i gang, om hvordan og hvad der vil være befordrende at dyrke i vores haver. Hvordan vi kunne kompostere bedre, og ikke behøve så mange tømninger af den store grønne container. Det er en samtale med hinanden værd. Kunne vi blive en haveforening, med flest forskellige sommerfugle og insekter?


Rigtig god vinter på bestyrelsens vegne Susanne Hollund, formand for
haveforeningen Grænsen, have 52