NYHEDSBREV 2023 #4, OKTOBER

Kære Haveejere.

Så er tiden kommet til, at vi skal have den årlige aflæsning af el og vand.

Ligesom sidste år skal måltallene indberettes ved at I sender et billede, taget med jeres mobiltelefon. 1 billede af jeres vandmåler og 1 billede af jeres elmåler.

De skal være tydelige og let at aflæse. De af jer, der har meget svært ved at komme tæt på måleren, kan evt. få et familiemedlem eller en nabo til at tage billederne. 

Som ekstra service tilbyder vi hjælp til aflæsning (kun i yderste nødstilfælde). 

SMS til Dina, Have 142 Tel. 30 26 37 22 og aftal med hende.

Sådan sender du billederne
Billederne skal sendes som SMS til 22 82 32 65 (dette nummer må kun bruges til indberetning af målertal) / målertallene må altså ikke sendes på mail.

Start SMS / indberetningen med: 

1. Dato.

2.Have nr. og Navn

3. Billede at elmåler

4. Billede af vandmåler

Sidste frist for indsendelse af billeder er den 29. oktober.

De, der ikke rettidig indsender aflæsningen rettidigt, bliver opkrævet et a conto beløb på 5000 kr., som opkræves den 1. januar 2024.

Hilsen Gert Dagø 

Kasserer