NYHEDSBREV 2023 #3, SEPTEMBER

Nyhedsbrev fra havevandringsudvalget

Kære havelejer.

Vi går havevandring  4 gange i løbet af sæsonen. Vi kigger efter, om reglerne bliver overholdt
 (Ordensregler for Haveforeningen Grænsen). Og så går vi og nyder alle de dejlige haver i vores forening. Vi har forskelligt fokus hver gang. Efter deadline for hækklipning (0707 og 0110) kigger vi efter, om både hækkene ud mod vejen og mellemhækkene (hækkene mellem haverne) er klippet ned til den rigtige max. højde, 1,60 m. Ud til haveforeningens ydre skel  max. 1,80. Reglerne for hækkenes højde er et krav fra Aarhus kommune, som vi alle har skrevet under på, da vi underskrev lejekontrakten på vores jordlod. Grunden til, at kommunen stiller det krav er, at kolonihaverne skal være rekreative områder for kommunens indbyggere, også dem, der ikke har en kolonihave.

 Udover, at vi alle skal overholde reglerne, er det også rigtig bøvlet at klippe en hæk, når den er blevet for høj og for bred.

 Vi kigger også efter, om “fortovene” er hakket fri for ukrudt. 

I år har det været lidt specielt at gå havevandring. Nogle steder kunne vi slet ikke komme til pga udgravningerne. Vi har også valgt, ikke at komme efter dem, der ikke har hakket deres fortov af samme grund. Det gør vi næste år:-). 

På andre tidspunkter kigger vi efter, om nogle haver er misligholdt. De allerfleste haver blir holdt så fint på hver deres måde, nogle med plæner som golfbaner og smukke blomsterbede uden ukrudt, andre mere “vilde” med krat, kroge og biodiverse blomster, alle sammen skønne på hver deres måde. Så er der nogle enkelte, der tydeligt bærer præg af at havelejeren ikke bruger haven og ikke rigtig magter at holde den. Det er ikke svært at se forskel på en “vild med vilje” have og en forsømt, misligholdt have.

Vi har stor frihed til at indrette vores hus og vores have, som vi vil, bare vi retter os efter de få regler, der er og tager hensyn til vores naboer i vores haveforening, hvor vi bor godt, men tæt.

Hav en fortsat dejlig september!

Mange hilsner fra havevandringsudvalget