NYHEDSBREV 2023 #2, AUGUST

Pres æblemost fra egne æbler
Kom og pres most af dine æbler. Vi er klar med haveforeningerne Grænsen-Risvangens presseudstyr i marketenderiets have følgende tidspunkter: Første
gang bliver allerede på søndag den 27/8 kl 11-14, lørdag den 16/9 kl 11-14 og
29/10 kl 11-14. Æblepressegruppen er klar til at facilitere presningen. Husk at
du også kan presse dine nedfaldsæbler. Det er en god ide at skylle æblerne og
skære evt råd fra. Medbring selv dunke, flasker eller fryseposer til at tappe
mosten over på efter endt presning. Alle haveejere i Riisvangen og Grænsen er
velkomne. Vi glæder os til at se Jer – Lars, Arne og Søren


Det grønne affald
Jeg kan forstå på haveforeningens formand i Riisvangen at enkelte haveejere i
Grænsen har afleveret deres grønne affald i Riisvangens container ved
Marketenderiet. Det går ikke. Haveejere i grænsen skal aflevere deres grønne
affald i Grænsens container og ikke I Riisvangens grønne container.

Grænsens container findes på P-pladsen imellem have 77 og 79. Jeg har
herunder markeret med gult på et oversigtskort, hvor man finder grænsens
grønne container.

Fortsat god sommer derude! 🙂

Med venlig hilsen
Haveforeningsformand for Grænsen
Søren Møller Petersen
Have 79