Nyhedsbrev 2023 #1, April

Kære Haveejerer.

Endelig lykkedes det igen at blive oprettet i Betalings Service. Nu har jeg igen fået tastet alle have ind med alle individuelle opkrævninger. Her den 1 maj opkræves I for: fællesudgifter, haveleje,  p-plads og forbrug af el og vand for 2022, ud fra de aflæsninger I selv har sendt til mig. Enkelte har ikke indsendt målertal, så de er blevet opkrævet et  a conto beløb på 5000,00. 

Da vi er oprettet på ny (med nyt PBS nr.) så får I denne første gang tilsendt et FI-kort som I kan betale med i bank eller netbank. Husk at oprette jer med automatisk opkrævning i BS.  

Er der spørgsmål til mig, kan I møde op på næste åbent kontordag den 24/4 kl.16,00-18,00

Vedr. betaling for parkering her i 2023. Jer der har faste p-pladser skal betale for jeres p-plads selv om der er fri parkering i hele 2023. 

Husk at vise hensyn til kloak folkene med deres store maskiner 

Sammen med kloakeringen bliver der også lavet nye og repareret gamle dræn, så det skulle være det sidste år med oversvømmede haver og veje.

Husk igen i år ikke at lægge “storskrald” nogen steder. Afleverer det på genbrugspladsen. Trailer kan lejes hos Tommy i marketenderiet.

På vegne af bestyrelsen 

Gert Dagø

PS Nyd et dejligt forår og en god sommer..