Nyhedsbrev 2022 #6, December

Nyhedsbrev december 2023
Kloakeringen i vores Haveforening er nu fastlagt. Referat og
oversigt hænger på vores opslagstavle og er sendt ud til alle.
Processen starter i Riisvangen, men de bruger hele vores område
til Jord, maskiner og materialer
Vi vil I hele perioden få problemer med at parkerer og i perioder
kan vi slet ikke kører ind med vores bil.
Vi holder jer løbende orienteret. Grøn Container er bestilt til 15.
marts og kommer til at stå på den grønne trekant op til have 68.
Generalforsamling og ny formand 2023 Vi afholder
generalforsamling onsdag den 24. maj 2023 på Skovvangs
fritidscenter kl.18 2023.Forslag til dagsordenen skal sendes til
formanden inden 15. marts 2023.
Jeg fratræder min formandspost og træder ud af bestyrelsen. Det
gør jeg på grund af mit hørehandicap som er blevet forværret det
sidste års tid. Jobbet har været så spændende og berigende, så vi
håber en anden har lyst til at overtage min post.
Katte : Simone fra Kattens værn har fanget 28 katte i år og 70
procent af dem var syge. Vi fortsætter indfangningen i januar, da
nogen af dem vi ikke fik fanget har fået killinger. Simone har sat
vildtkamera op og kan se, at vi har en del ræve, der også spiser
vores kattefoder. Vi anmoder stadig om, at kun dem der er udvalgt
til det, fodre. 
Bestyrelsen ønsker jer alle en god jul og et godt nytår