Nyhedsbrev 2022 #4, Oktober

H/F Grænsen   11.oktober 2022

Meget Vigtigt om El og vand aflæsning fremover og lige nu !
Vedrørende den næste aflæsning af årets forbrug af el og vand, skal I inden den 15. oktober 2022 indsende et billede af jeres el måler og jeres vandmåler, også selv om der ikke har været noget forbrug. Hvis I ikke har nogen smartphone med kamera, så må I evt. få et familiemedlem eller en nabo til at hjælpe jer. Hvis vi ikke får noget foto så bliver jeres forbrug skønnet til 5000 kr. (husk at elregningen får en kraftig stigning i år – gennemsnitsprisen kendes endnu ikke).

Billederne skal sendes til mail: hfgraensenkasserer@gmail.com

Brug kun mailadressen, ikke SMS. Husk at skrive tydeligt navn + havenummer + dato på mailen sammen med billederne. PS. Tallene på målerne skal kunne læses tydeligt.
Opkrævning af el og vand vil blive opkrævet på betalings service indbetalingen sammen med kontingent og fællesudgifter den 1. januar. Betalingen er for sidste kvt af 2022

Standerstrygning søndag den 30. oktober kl. 13 i Marketenderiet.

Sæsonen slutter og vi afslutter sammen med 1 øl/ vand og pølser, og synger flaget ned sammen. Det betyder at vi ikke må overnatte i haverne, men vi må gerne være der til kl. 21. Vi åbner igen lørdag
den 25. marts med standerhejsning, hvor vi igen må overnatte og vi hejser flaget
sammen.

Æblemost, Kl. 11 til 14 lørdag den 29/10 og samme sted kan man presse
sine sidste æbler, på haveforeningens store mostpresse. Alle kan komme med deres
æbler og husk dunke eller flasker til at hælde mosten på.

Kloak: Der vil sidst i november blive indkaldt til orienterende møde ang. opstart af kloakering som starter i januar 2023. Brødrene Møller og Aarhus kommune (kloak) vil være tilstede. Så mød op og få svar på evt. spørgsmål. Alle vil få besked, når vi kender datoen. 

På bestyrelsens vegne
Susanne Hollund og Gert Dagø