Nyhedsbrev 2022 #3, August

Kære Haveejere.

Lørdag den 10.9 har vi arbejdsdag, og vi mødes i Marketenderiet til fælles morgenkaffe kl. 9.00. Der spiser vi også frokost og får eftermiddagskaffe.

Jer der ikke kan komme, må gerne skrive til os efter arbejdsdagen, så har vi måske opgaver, som vi ikke nåede, som I så kan tage jer af, en dag det passer jer.

På lørdag den 3.9, er der komposterings kursus, et kursus der kan lette vores grønne container og give mere liv til jeres have. Det foregår i have 52 kl.14. Arne giver kaffe og te og vil fortælle om sin erfaring med at kompostere og vise hvordan.

Kom med dine æbler og pres dem til dejligt most. Haveforeningen Grænsen stiller deres mostpresse anlæg op og arrangementet er åbent for alle.

Søndag den 11.9 kl. 13 til 17 og lørdag den 29.10 kl. 11 til 14.

Meget Vigtigt om El og vand aflæsning fremover.

Vedrørende den næste aflæsning af årets forbrug af el og vand, skal I inden den 15. oktober 2022 indsende et billede af jeres elmåler og jeres vandmåler, også selv om der ikke har været noget forbrug. Hvis I ikke har nogen smartphone med kamera, så må I evt. få et familiemedlem eller en nabo til at hjælpe jer. Hvis vi ikke får noget foto så bliver jeres forbrug skønnet til 5000 kr (husk at elregningen får en kraftig stigning i år – gennemsnitsprisen kendes endnu ikke).

Billederne skal sendes til mail: hfgraensenkasserer@gmail.com. Brug kun mailadressen, ikke SMS. Husk at skrive tydeligt navn + have nummer + dato på mailen sammen med billederne.

PS. Tallene på målerne skal kunne læses tydeligt.