NYHEDSBREV 2024 #1, FEBRUAR

Vigtig information til alle haveforeningsmedlemmer i Haveforeningen Grænsen

Kære haveforeningsmedlemmer

Vi har 2. februar haft møde med Teknisk afdeling i Aarhus kommune og Brdr. Møller omkring kloakerings- og drænprojekt.

Tilslutning til kloak skal afvente grønt lys fra haveforeningens bestyrelse
Allerførst skal vi gøre opmærksom på, at haveejerne IKKE må tilslutte sig kloakledningen endnu. Heller ikke de haver, hvor kloakeringsarbejdet incl. reetablering af haven er afsluttet. Vi ved godt at man via tidligere udmelding er stillet i udsigt at tilslutning til kloak forventedes at kunne påbegyndes pr 01.02.24, men arbejdet er desværre forsinket på grund af de usædvanligt store mængder vand vi har fået hen over efterår og vinter. Så ingen haver må tilslutte sig nu. Tilslutning til kloak skal vente indtil haveforeningens bestyrelse i en fælles meddelelse giver grønt lys hertil.

Vi kan i skrivende stund ikke sige noget om, hvornår der bliver åbnet op for tilslutning, om der går en, to eller tre måneder. Arbejdets færdiggørelse afhænger af hvordan vejret arter sig i den kommende tid.

Fejl og mangler i forbindelse med den gennemførte kloakering
Vi har i bestyrelsen modtaget tilbagemelding fra 28 haver om fejl og mangler i forbindelse med den gennemførte kloakering. Dette er nu videreformidlet til projektholderne i kommunen og til Brdr. Møller. Brdr. Møller vil i den næste tid gennemgå de indmeldte fejl og mangler og påbegynde arbejdet med at rette op. Tidshorisonten for færdiggørelse af dette arbejde afhænger af vejret.

I enkelte haver er kloakeringen endnu ikke afsluttet
Vi er opmærksomme på, at kloakeringen i enkelte haver endnu ikke er afsluttet. Der vil derfor være åbent for, at man i disse haver – når arbejdet er afsluttet – fortsat kan indmelde evt. fejl og mangler til bestyrelsen.

Veje og stier reetableres først når arbejdet i de enkelte haver er afsluttet
Vi kommer til at leve med bumplede, sammenpressede og lejlighedsvist våde veje og stier, indtil disse bliver reetableret som afslutning på kloakerings- og drænarbejdet

Fælles informationsmøde for Haveforeningen Grænsen og Riisvangen
Når kloakerings- og drænprojektet er afsluttet, vil haveforeningernes medlemmer blive inviteret til et fælles informationsmøde hvor de projektansvarlige i hhv kommune og Brdr. Møller vil gennemgå projekterne og hvor der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til såvel kloakeringsprojekt som drænprojekt, herunder afklare hvilke forventninger vi kan have til de gennemførte dræn og måske en snak om i hvilket omfang den enkelte haveejer også selv kan bidrage til dræn af haven.