Nyhedsbrev Januar 2020

Orientering til medlemmerne af Haveforeningen Grænsen.

 I oktober blev bestyrelsen valgt på den ekstraordinære generalforsamling. I november fik vi overdragelsen af den tidligere bestyrelses materiale fra Århus kredsen. Der blev vi gjort bekendt med at alt økonomi var kontraktligt overdraget til Kolonihave forbundet i København. Så de ville ordne alt økonomi indtil 31/12 2019 hvor vi så ville overtage. Men vi opdagede inden jul at den kontrakt der var indgået først kunne opsiges den 1/10 2020 til ophørt 31/12 2020. Efter ansøgning har vi dog fået lov til at blive ophævet af kontrakten her til 1/1 2020. Hvor vi så vil overtage hele haveforeningens økonomi. Vi gik dog ud fra at forbundet, ville sørge for den sidst kvartals opkrævning med opgørelse af el og vand, som de så ville sende ud, men det gør de ikke. Så derfor skal jeg nu til at gøre det, samtidig med at der skal indkøres et nyt opkrævningssystem som jeg først skal have oprettet, som også er helt nyt for mig. Banken har lukket ned for service opkrævninger pga besparelser.

Derfor må I have tålmodighed noget endnu med at få betalt. Jeg kan ikke sige hvor langt tid det vil tage, men måske et pr. mdr. I skal nok få lov til at betale.

Nu til noget helt andet.

Der er liv i vores arbejdsgrupper, kloakeringsudvalget som Gert; Pia, Charlotte og Lars sidder i har og holder møder og I vil høre mere om dette spændende emne på Generalforsamlingen den 16.april.

Hjemmeside gruppen arbejder, så hjemmesiden nu er og bliver opdateret løbende.

Vi holdt vores andet bestyrelsesmøde 13. januar, referatet fra dette møde ligger på hjemmesiden.

www.haveforeningengraensen.dk

Næste nyhedsbrev bliver indkaldelse til Generalforsamlingen.

Hilsen

Kasser Gert Dagø

Forkvinde Susanne Hollund