Nyhedsbrev 2022 #2, Maj

Kære Kolonihaveejere i Grænsen

1. Besked fra Simone vores kattefanger: Hun har været forbi i går tirsdag, har fanget en sort/hvid hunkat, som hun måtte lukke ud igen, da den var diegivende. Hvis I opdager et kuld killinger et sted, skal I lade dem ligge og ikke røre ved dem. I må gerne kontakte mig ( Susanne, 30477732), hvis der bliver fundet killinger, så ringer jeg til Simone.

2. Vi har Åbent kontor tirsdag den 24. maj kl. 17 til 19, vi plejer at have det sidste tirsdag i måneden, men i denne sæson afviger denne dato.

3. I får snart besked om havevandrings start og datoer for sæsonen, kan ses på opslagstavlen

4. Bestyrelsen glæder sig til generalforsamlingen på fredag, næste år afholder vi generalforsamling torsdag den 25. maj, put datoen i kalenderen med det samme.

5. Vi har uro i nogle haver, hvor naboer går ind i andres haver og tager toppe af træer, eller klipper hæk ned. Det er ikke i orden. Prøv først om I kan finde en ordning, på det der generer jer med hinanden. Lykkes det ikke, så kom op på kontoret på vores åbningstider, de står på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Fortsat god sommer på bestyrelsens vegne Susanne Hollund, formand for HF Grænsen.