Nyhedsbrev 2021 #5, September

7. september 2021


Tusind tak for en fantastisk arbejdsdag lørdag den 4. september. Vi fik malet vores del af marketenderiets hus, der mangler gavlen, det maler have 125 i weekenden, de kunne ikke komme, men ville gerne give en hånd en anden dag.

Vi fik ordnet, så have 79´s hæk nu ikke bliver beskadiget. Nye opslagstavler, som nu ikke dugger og hvor man kan stå at læse i tørvejr, der bliver opsat askebæger, så man ikke behøver smide sit skod i vores blomsterkrukke. Opsat holder til batterier, den smukke skulptur. Containerne blev ryddet op, og der blev kørt på losseplads. Alle hække blev klippet, også nede ved vejen. Alt hækaffald blev slået med græsslåmaskinen, så det ikke fyldte så meget i containeren. Der blev fyldt huller på alle veje.

Så blev vi serviceret af Tommy. Dejligste morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Superlækkert. Tak Tommy.

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen og har konstitueret os.

Vi har en dejlig aktiv bestyrelse og gode arbejdsgrupper.
Vi vedhæfter her et rettet referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

Det er en stor hjælp hvis I meddeler os hvis I flytter, får nyt mobilnummer, afskaffer fastnet nummer og får ny e-mail.

I skal gemme alle jeres kvitteringer, hvis i bygger eller renoverer jeres hus. Tag billeder af kvitteringerne, da de hurtigt viskes ud. De skal bruges, hvis I en dag vil sælge. I kan tage kopi og lægge dem i vores postkasse, så lægger vi dem i jeres sag, så de ikke bliver væk.

Der vil snart blive sendt brev ud om æblepressedage oppe i haven på Marketenderiet.

Omkring kloakering: Lidt nyt
Brdr. Møller A/S har vundet entreprisen for 4.etape.

Der afholdes et møde den 22.9 med Århus kommune, Gert fra bestyrelsen deltager og en fra kloakeringsudvalget deltager.

Næste nyhedsbrev kommer der indlæg om regler for åben ild, henstillinger om hensyn til hinanden, støj mm, Præmiehaver, Bevaringsværdige træer mm., standerstrygning når sæsonen slutter 31.0ktober og opfølgning på mødet 22.9

Næste års generalforsamling bliver fredag den 22.maj kl. 18.30 til 21.30 på fritidscenteret Skovvang. Der var kun fredage tilbage i forårskalenderen. Til gengæld er det gratis.

I ønskes alle et godt efterår på bestyrelsens vegne Susanne, have 52

Der er plads til et PS: Havevandring Udvalget henstiller efter deres sidste tur, til lugning foran hæk og giver så et stort hurra fra alle i udvalget til jer, fordi der generelt var så flot. Hurra fra alle i udvalget til jer, fordi der generelt var så flot!