Om venteliste og procedure ifm. køb af kolonihave

DER ER LUKKET FOR OPSKRIVNING PÅ VENTELISTEN.
Bestyrelsen. 29.05.19.

Vi håber på, at nedenstående er en hjælp til jer, der gerne vil skrives op eller fortsat stå på vores venteliste.

Vi bliver nødt til at minimere korrespondance pr. mail, så henvendelse og hjælp i forbindelse med venteliste skal ske på bestyrelsens “Åbent Kontor”. Åbningstider: http://haveforeningengraensen.dk/vigtige-datoer/

I overskrifter – tjekliste:

 1. Kom til haveforeningens ”Åben Kontor”. Hav legitimation og 100 kr. kontant med.
 2. Kun én på venteliste ad gangen.
 3. Alle på ventelisten får besked på én gang.
 4. 2 ”Åben Hus Dage” – hvor de på ventelisten kan komme og se koloniha­ven/erne.
 5. Svar på spørgsmål om køb af kolonihave fås på haveforeningens-, kommunens-, forbundets- og kredsens hjemmeside – eller på ”Åbent Kontor” mellem 18.00 og 18.30.
 6. Mail til bestyrelsen eller kom til ”Åbent Kontor, hvis du vil købe en kolonihave til salg.
 7. Kun den som vil købe haven får besked. Du skal have pengene klar, inden du giver dit ja til køb af en koloni­have.
 8. Når det fastsatte beløb er sat ind på haveforeningens konto, og du har lavet de kontraktlige aftaler, mødes du med sælger og bestyrelse, og der skrives kontrakt mm. Haven er nu din.
 1. Vil du gerne skrives op på vores venteliste til en kolonihave, skal du starte med at møde personligt op i haveforeningens/bestyrelsens “Åben Kontor” i sommersæsonen. Tiderne kan du se her. “Åben Kontor” sker i bestyrelsesrummet i samme bygning som vores Marke­tender – i Riisvangen nr. 150C – bagerst i bygningen.Ventelisten er åben for alle personer, som har lovligt op­hold i Danmark. Du skal kunne kontaktes pr. mail, og du skal være indfor­stået med, at dit navn kan komme til at stå på en hjemmeside.Du skal medbringe billede/dokumentation på, hvem du er, når du skriver dig op.I forbindelse med køb af en kolonihave, beder vi om dokumentation på, at du har folkeregisteradresse i Aarhus Kommune, da det er en betingelse for at kunne leje en af Aarhus Kommunes kolonihaver. Bopælsattesten fås nemt her https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Folkeregister-og-CPR/Det-Centrale-Personregister-CPR eller ved at gå på Borgerservice.Det koster 100 kr. at blive skrevet op på haveforeningens venteliste og gæl­der indeværende år. Du får en kvittering. Har du ikke fået en kolonihave in­den sæsonen er forbi og ønsker at forblive på ventelisten, kan det selvfølge­lig godt lade sig gøre 🙂Hvis du gerne vil beholde din plads det efterfølgende år, skal du indsætte 100, – kr. på haveforeningens bankkonto i Arbejdernes Landsbank på konto 53810254826 – senest den 1. maj. Skriv VENT før dit navn. Der kan kun indbetales for indeværende år. Hvis man ikke betaler til tiden ryger man af listen. Haveforeningen bekræfter ikke din indbetaling.HUSK straks at meddele os, hvis du skifter e-mail – ellers risikerer du at miste din mulighed for at få en kolonihave tilbudt.En udlejning/køb af en kolonihave kan kun tilbydes personer, der er optaget på ventelisten i prioriteret rækkefølge i forhold til tidspunktet for opskrivningen på ventelisten.
 1. Vær opmærksom på, at det er personligt at blive skrevet op på ventelisten, og at der kun kan stå én person på listen.Er I to, som gerne vil have en have sammen, – men kun den ene, som skri­ver sig op, er det kun den, som er skrevet op på ventelisten, som kan stå på lejekontrakten og blive medlem.Er I to venner, som ønsker at købe en have sammen, skal I derfor skrive jer op lige efter hinanden.Er I gift eller har et ægteskabslignende forhold og haft den samme folkeregisteradresse i mindst 2 år, behøver I ikke at skrive jer op begge to. Men, – når I ikke at købe en have, og I går hver til sit, er det kun den, som er skrevet op, som står på ventelisten.
 1. Når en kolonihave sættes til salg, modtager alle på ventelisten en mail om det. Kolonihaverne sættes til salg til vurderingsprisen, med den forholdsmæs­sige andels af haveforeningens værdi, og hvor beløbet for løsører er oplyst (som ikke er en betingelse for køb af haven). Herudover koster det 350 kr. at blive medlem af foreningen.
 2. Alle på ventelisten har mulighed for at se på kolonihaven/erne og komme til “Åben Hus dage”, hvor sælger viser kolonihaven frem. Der holdes 2 ”Åbent Hus Dag”. Den ene er søndag efter kl. 15.00 og tirsdag mellem kl. 16.00 og 18.00 lige inden/når, der er ”Åbent Kontor”. Her holder bestyrelsen ekstra åbent mellem 18.00 og 18.30, for at svare på spørgsmål fra interesserede købere. Vi besvarer ikke pr. mail.Det er frivilligt for sælger, om de her­udover vil vise kolonihaven frem på andre tidspunkter, – efter aftale.
  Du må ikke gå ind i en kolonihave uden forudgående aftale.
 1. Har du spørgsmål omkring køb af en fremvist have, er du velkommen på ”Åbent Kontor” tirsdage mellem 18.00 og 18.30. Tiderne for ”Åbent Kontor” kan ses her. Hvis der melder sig købere, som allerede har en have i vores forening har disse, jævnfør vores foreningsvedtægter af 2017, forkøbsret, men skal ved køb af ny have sælge den have de allerede har. Er der ingen interne købere bliver haven tilbudt den, som står øverst på ventelisten. Ventelisten kan være lang, men vi oplever, at personer, som står længere nede på listen, kan blive tilbudt køb af en have samme år, som de er skrevet op.Køber og sælger skal hurtigt blive enige om et eventuelt køb af løsører og andre aftaler, som er indeholdt i Kolonihaveforbundets købs- og salgskontrakt, som du kan læse her: http://haveforeningengraensen.dk/dokumenter-koeb-og-salg/
 1. Vil du købe en have, der er sat til salg, skal du maile besked til bestyrelsen: haveforenin­gengraensen@gmail.com inden udløbet af den annoncerede tidsfrist (typisk 14 dage).Du skal vide, at et medlem kun kan leje én kolonihave. Du kan derfor ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet.
 1. Det er vigtigt, at have pengene klar, hvis man melder sig som køber. Er købesummen, beløbet for medlemskab af haveforeningen og berigtigelse[1] af køb/salg ikke indsat på haveforeningens konto inden den udmeldte dato, går buddet videre, og man må vente med at kunne købe til næste gang.Bemærk, at vi IKKE sender besked ud til ventelisten, når haven er solgt. Vi giver besked dem, der har meddelt, at de gerne vil købe.Som køber får du en masse oplysninger/dokumenter pr. mail, som du skal sætte dig ind i.
 1. Sælger udfylder købs- og salgskontrakten hurtigst muligt, efter at køber og sælger er blevet enige om løsører og indholdet i kontrakten. Kontrakten sendes til bestyrelsen. Er den som den skal være, sender bestyrelsen en udfyldt lejekontrakt og forslag til dato og tid for handelen. Alle parter mødes i den have, som skal sælges. Køber/e skal huske at medbringe en bopælsattest. Vi får os en snak, og aflæser bl.a. el og vand sammen og skriver kontrakter, som bestyrelsen har printet ud og taget med.Har vi haven til salg på vores hjemmeside, bliver den stående der, til den er endeligt afhændet – også efter at ventelisten er udtømt. Dette sker for at hjælpe sælger, som i første omgang måske ikke har fået solgt efter venteli­sten.Er der ikke flere på ventelisten, har sælger mulighed for at sætte sin have til salg via annoncering eller lignende. Prisen kan efter eget ønske blive sat ned. De som gerne vil købe haven, skal være skrevet op på vores venteli­ste, hvor der løbende kommer flere over sæsonen. – og proceduren følges.Vi skriver ikke op på venteliste eller sælger haver i vintersæsonen.

Bestyrelsen hjælper gerne, – MEN.

Flere regler og retningslinjer fra vores kommune, forbund og kreds er kommet til i de seneste år. Det er derfor blevet ret omfattende at sælge haver og sikre, at alt går rigtigt til.

Ud over dette skriv om Venteliste og procedure ifm. køb, har vi bl.a. lavet en side med oplysninger til sælger. Bestyrelsen arbejder også på at lave en side med ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med køb og salg af kolonihaver hos os. De kommer under fanen Køb og Salg på vores hjemmeside.

Svar på spørgsmål, som ikke findes på haveforeningens, Aarhus Kredsens, Kolonihavefor­bundets eller på Aarhus Kommunes hjemmeside, skal ske på ”Åbent Kontor” mel­lem klokken 18.00 og 18.30.

Link:

Kredsen:                                  http://www.aarhuskredsen.dk/

Kolonihaveforbundet:      http://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/

Aarhus Kommune:             https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-bygge%C2%ADri/Boligen/Kolonihaver.aspx

Velkommen hos os 🙂

[1] Hvem der betaler berigtigelse aftales mellem køber og sælger.