Retningslinjer for vandtilslutning og vandbrønde

Retningslinjer for vandtilslutning og vandbrønde

Haveforeningen ejer i fællesskab hovedbrønden og vandledninger i vores stier, – indtil vanduret i de enkelte brønde.

Vanduret skal altid udskiftes af et autoriseret VVS Firma og havelejer skal aflevere det gamle ur og tallene på det nye ur til kassereren.

Haveforeningen hæfter ikke for udgifter uden en forudgående aftale med bestyrelsen.

Mange hilsner

Bestyrelsen