Nye byggeregler og muligheder

I forbindelse med at kolonihaverne skal kloakeres, og vi kolonister har brug for at kunne etablere toilet og brus, har Aarhus Byråd i 2016 vedtaget, at vi nu må bygge 10 mmere, så

  • den maksimale byggemulig for kolonihavehuse nu er 50 m2 – mod tidligere 40 m2.

Der er udarbejdet et nyt tillæg til lejekontrakten med Aarhus Kommune. Her fremgår det også, at:

    • tidligere krav om maks. bebyggelsesprocent på 10% af kolonihavegrunden er bortfaldet, og at
  • tidligere krav om placering af bebyggelsen i den nederste del af haven er bortfaldet.

 

OMVENDT HAR KOMMUNEN SKÆRPET, AT EN KOLONIHAVE IKKE KAN SÆTTES TIL SALG/VURDERES FØR BEBYGGELSE OG HAVE ER LOVLIG.

Bebyggelse fra før den 1 juli 2014, som i dag er 50 m2 eller derunder, og som overholder kolonihaveforbundets byggeregler, – bortset fra kravet om afstand til skel, kan blive godkendt.

For at få ovennævnte bebyggelse godkendt, skal man udarbejde en situationsplan af sin have, hvor man indtegner sin bebyggelse og indsætter bebyggelsens ydre mål samt bebyggelsens afstand til skel.  Det kan være en hjælp at anvende Aarhus Kommunes GIS-kort, hvorfra man kan printe et målfast kort over sin have. Vejledningen kan ses her (Link kommer).

Tag en ekstra kopi af din situationsplan med målene på og kom til bestyrelsens ”Åbent Kontor”, hvor du kan få en blanket med ”Ansøgning om byggetilladelse”. Den kan også findes her: http://aarhuskredsen.dk/uf/80000_89999/81814/e2770f960fc5ec762fbfe1831db65c6c.pdf

Den udfylder du. Ser alt ud til at være i orden, underskriver formanden. Din kopi af situationplanen samt kopi af din ansøgning gemmer bestyrelsen i haveforeningens mappe.

Du skal selv tage ud i Kolonihaveforbundets Aarhuskreds med din situationplan og den underskrevne ansøgning om byggetilladelse. Her gennemgår du sammen med én fra Byggeudvalget dit materiale.

Åbningstider og adresse mm. kan findes på http://aarhuskredsen.dk/ Her kan du også se, hvad det pt. koster at få ansøgningen byggesagsbehandlet, og hvad efterfølgende byggesyn koster.

Hvis et hus og øvrige bygninger (ikke medregnet drivhus) samlet set er over 50 m2, kan det ikke godkendes. Al bebyggelse bliver efterfølgende ved byggesynet målt op af Kredsens Byggeudvalg.

Bebyggelse opført efter den 1. juli 2014 skal fortsat have en afstand til skel på 2,5 m (kolonihavens ydre skel 3,5 m). Kolonihaveforbundets øvrige byggeregler skal være overholdt.

Senest ved salg skal bebyggelse være 50 m2 eller derunder.

Du kan se mere om ”Procedure i forbindelse med køb og salg af kolonihaver i Grænsen” under fanen Køb og salg.