Kontakt

At arbejde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, som foregår i vores fritid. 

I de senere år er der kommet en del ændringer af vores bestemmelser for kolonihaver og en øget bevågenhed om, at de overholdes. Det stiller større krav til bestyrelsen, medlemmerne og de som gerne vil have en kolonihave. Det betyder, at vi alle skal yde en større indsats.

Bestyrelsen arbejder for åbenhed og gennemsigtighed.

En af midlerne er denne hjemmeside.  Den indeholder bl.a. opslag, minivejledninger og procedurer,
der skal bruges til “hjælp til selvhjælp”.

Kig efter svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden – FØR – du sender os en mail  : )


Hilsen
Bestyrelsen

haveforeningengraensen@gmail.com