Åbent Kontor 2019

FRA 16.30 TIL 18.00
(er hele eller dele af teksten væk – så vend mobilen eller se på pc)

PÅ KONTORET I MARKETENDER- BYGNINGEN PÅ FØLGENDE DAGE:

TIRSDAG DEN 02. APRIL
TIRSDAG DEN 16. APRIL
TIRSDAG DEN 30. APRIL
TIRSDAG DEN 14. MAJ
TIRSDAG DEN 28. MAJ
TIRSDAG DEN 11. JUNI
TIRSDAG DEN 25. JUNI
TIRSDAG DEN 6. AUGUST
TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER
TIRSDAG DEN 1. OKTOBER

Bestyrelsen og Vurderingsudvalg holder lukket i juli.
Nye tider efter sommerferien kommer senere.

DET ER HER VI BLAND ANDET ORDNER:

BYGGESAGER
AFHENTNING AF IBRUGTAGNINGSTILLADELSER MM.
OPSIGELSE AF KOLONIHAVE
SPØRGSMÅL IFM. SALG AF HAVER.
OPSKRIVNING TIL VENTELISTE TIL KOLONIHAVE ELLER PARKERINGSPLADS.
(Ved leje af parkeringsplads skal registreringsattest fremvises)
– OG GENERELLE SPØRGSMÅL OG HJÆLP, SOM MEDLEM AF KOLONIHAVEN.

Før I skriver en mail til haveforeningen, så se på denne hjemmeside eller henvend jer i ”Åbent Kontor”.

MAIL:
haveforeningengraensen@gmail.com

TELEFONISK HENVENDELSE SKAL SKE:
TLF. 93 85 85 33