Åbent Kontor

Åbent kontor foregår på kontoret i markentenderi-bygningen på følgende dage:

 • Tirsdag d. 31 marts 2020
 • Tirsdag d. 28. april 2020
 • Tirsdag d. 26 maj 2020
 • Tirsdag d. 23 juni 2020
 •  Bestyrelsen og Vurderingsudvalg holder lukket i juli.

Det er ved åbent kontor vi blandt andet ordner følgende:

 • Byggesager
 • Afhenting af ibrugstagningstilladelser mm.
 • Opsigelse af kolonihave
 • Spørgsmål om salg af haver
 • Opskrivning til venteliste til kolonihave eller parkeringsplads (Ved leje af parkeringsplads skal registreringsattest fremvises)
 • Generelle spørgsmål og hjælp, som medlem af foreningen